Ohringen, Kr. Hohenlohe, Baden-Württemberg

Names: 
Ohringen, Kr. Hohenlohe, Baden-Württemberg
Surnames: 

Pre-Volga Origin

Title: Balzer
Latitude: 51.025000
Longitude: 45.696667